Жинақтар

  1. ЖИЫНТЫҖ БАҒАЛАУ БОЙЫНША НЕГІЗГІ ОРТА МЕКТЕПКЕ АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ЖИНАҒЫ. Тапсырмалар жинағы. Бірінші бҿлім. ЖҮКТЕУ
  2. ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ БОЙЫНША НЕГІЗГІ ОРТА МЕКТЕПКЕ АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ЖИНАҒЫ. Тапсырмалар жинағы. Екінші бөлім. ЖҮКТЕУ
  3. «ҚАЗАҚ ТІЛІ» ПӘНІН ЖАҢА ӘЛІПБИ, ЕМЛЕ ЕРЕЖЕЛЕРІ НЕГІЗІНДЕ ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР ӘЗІРЛЕУ. ЖҮКТЕУ
  4. Тілдік пәндер сабақтарына қажетті мәтіндік оқу материалдарын таңдау бойынша педагогтерге арналған Әдістемелік ұсынымдар. ЖҮКТЕУ
  5. МЕРЗІМДІ БАСЫЛЫМДАРДА ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫН,ЖИНАҚТАРДЫ ҚҰРУ,ЖАРИЯЛАУ БОЙЫНША ЖҰМЫС ЖҮЛТЕУ
  6. ОРЫНДАУШЫЛЫҚ ӨНЕРДІҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫ. ЖҮЛТЕУ
  7. МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУДЫҢ ЗАМАНАУИ АСПЕКТІЛЕРІ. ЖҮЛТЕУ
  8. «ӨЛКЕТАНУШЫ» ӨЛКЕТАНУ КЛУБЫНЫҢ ЖҰМЫСЫНДА «ТУҒАН ЖЕР» ПАТРИОТТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ. ЖҮЛТЕУ
  9. КЛАРНЕТ ПЕН ФОРТЕПИАНОҒА АРНАЛҒАН ҚАЗАҚСТАН КОМПОЗИТОРЛАРЫНЫҢ ПЬЕСАЛАРЫ​. ЖҮЛТЕУ


Текст
Виртуальная приемная