«Хорға дирижерлік ету» мамандығы

«Хорға дирижерлік ету» мамандығы «Балалар музыкалық тәрбиесінің әдістемесі» және «Хортану және хормен жұмыс істеу әдістемесі» пәні бойынша қорытынды мемлекеттік аттестаттауға қойылатын талаптар

ҚОТ жағдайында «Хорға дирижерлік ету" мамандығы үшін музыкалық тәрбие және хортану әдістемесі пәні бойынша мемлекеттік емтихан тестілеу форматында өткізіледі.

Тест жұмысы 25 сұрақтан тұрады

«Балалар музыкалық тәрбиесінің әдістемесі» пәні бойынша 13 сұрақ»

«Хортану және хормен жұмыс істеу әдістемесі» пәні бойынша 12 сұрақ»

Тестілеу емтихан күні өткізіледі, тестілеу уақыты-30 минут.


«Хорға дирижерлік ету» мамандығы үшін «Дирижерлік ету және хормен жұмыс»пәні бойынша қорытынды аттестаттауға қойылатын талаптар»

ҚОТ жағдайында «Хорға дирижерлік ету» мамандығы бойынша дирижерлік ету және хормен жұмыс бойынша мемлекеттік емтихан мынадай түрде өтеді: Мемлекеттік комиссия мүшелеріне студентпен мемлекеттік емтихан бағдарламасының шығармаларын фортепиано (аудиожазба) сүйемелдеуімен, сондай-ақ хормен жұмыс істеу үшін туындыны талдай отырып, реферат тапсыру қажет.

Бейнежазба екі файлды қамтиды.

Шығармалар саны - 2.

Комиссия рефераты емтихан басталғанға дейін 10 күн бұрын поштаға kompleks_kolledz@mail.ru беріледі.
Текст
Виртуальная приемная