«Саналы ұрпақ» клубы


«Саналы ұрпақ» студенттік клубы

Клуб миссиясы: «Sanaly ұrpaқ» (бұдан әрі -Antikorruptsionny клубы): елдің білім жүйесі арқылы сыбайлас жемқорлықтың әмбебап бас тарту қалыптастыру.

мақсаттар:

халықтың үлесі сыбайлас жемқорлыққа қабылдауға емес, ұлғайту 1.

колледжі 2. қызметі толық ашықтық және айқындық қағидаттарына сәйкес келуге тиіс.

міндеттері:

колледжі барлық қызметкерлері мен студенттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы сауаттылығын арттыру 1.;

қызметкерлер мен студенттерінің 2. өсіру «Жітіқара техникалық колледжі» Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мінез-құлық;

3. Студенттер мен оқытушылар - Guides antikorrutspionnoy

Колледжінің бизнес-үдерістерін 4. автоматтандыру және оңтайландыру;

шешім қабылдау мекеменің 5. ашықтығы мен жариялылығы;

6. Ашықтық және колледж және бюджеттік қаражатты жұмсаудың ашықтығын;

сыбайлас жемқорлық жағдайды болып студенттер мен колледж қызметкерлеріне көмек 7. жүзеге асыру;

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимыл 8.;

9. сыбайлас жемқорлық теріс салдарын қоғамдық хабардарлығын арттыру.

Мектеп ортада 10. қалыптастыру, «сату сметасын» қабылдаймыз емес;

Колледж сайты арқылы тиімді «кері байланыс», әлеуметтік желілер, т.б. сенім терезесін қамтамасыз ету 11.КЛУБТЫҢ ІС-ШАРАЛАРЫТекст
Виртуальная приемная