«Саналы ұрпақ» клубы


«Саналы ұрпақ» студенттік клубы

Клуб миссиясы: «Sanaly ұrpaқ» (бұдан әрі -Antikorruptsionny клубы): елдің білім жүйесі арқылы сыбайлас жемқорлықтың әмбебап бас тарту қалыптастыру.

Мақсаттар:

1. Халықтың үлесі сыбайлас жемқорлыққа қабылдауға емес, ұлғайту.

2. Қызметі толық ашықтық және айқындық қағидаттарына сәйкес келуге тиіс.

Міндеттері:

1. Колледждің барлық қызметкерлері мен білім алушыларының сыбайлас жемқорлыққа қарсы сауаттылығын арттыру;

2. Қызметкерлер мен білім алушыларда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты тәрбиелеу;

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс - қимылдың білім алушылары мен оқытушылары

4. Колледждің бизнес процестерін автоматтандыру және оңтайландыру;

5. Оқу орнының шешім қабылдауының ашықтығы мен айқындығы;

6. Колледждің бюджет қаражатын қалыптастыру мен жұмсаудың ашықтығы мен айқындығы;

7. Сыбайлас жемқорлық жағдайына түскен білім алушылар мен колледж қызметкерлеріне көмек көрсетуді жүзеге асыру;

8. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері бойынша құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимыл жасау;

9. Сыбайлас жемқорлықтың таралуының жағымсыз салдарына жұртшылықтың назарын аудару.

10. Оқу орнында «бағаларды сатуды» қабылдамайтын ортаны қалыптастыру;

11. Колледж сайты, әлеуметтік желілер, Сенім жәшігі және т. б. арқылы тиімді «кері байланысты» қамтамасыз ету.

Клуб жетекшісі: Хабдулина Екатерина Викторовна. (Жастар ісі жөніндегі комитет төрағасы)
Текст
Виртуальная приемная