ДБМ түлегінің моделі

«Ермек Серкебаев атындағы өнер колледжі – өнерде дарынды балаларға мамандандырылған мектеп-интернат» кешені» КММ-нің

ДБМ мектеп түлегінің моделі

Түлек моделі мекеменің даму тұжырымдамасы негізінде мектептің білім беру процесінің бағдарламалық материалына енгізілген мазмұндық ерекшеліктерін ескере отырып әзірленді. Түлек моделі әлеуметтік тапсырысты айқындайтын, оқу-тәрбие процесінің барлық қатысушыларына бағдарлаушы болып табылады. Мектеп түлегінің бейнесін қалыптастыра отырып, біз оның үнемі өзгеріп отыратын, өзін-өзі жетілдіретін, жаңа мазмұнмен толықтырылатын динамикалық жүйе екендігіне сүйенеміз. Сонымен, түлек бейнесі – бұл соңғы нәтиже емес, жеке тұлғаның дамуындағы нәтиже емес, сондай-ақ дамуы мен қалыптасуына мектеп барынша жәрдемдесуі тиіс базалық деңгей.

Мектеп түлегінің бейнесі – қазіргі қоғамдағы әлеуметтік және кәсіби өмірге толық және тиімді қатысуға қабілетті, құзыретті, әлеуметтік тұрғыдан интеграцияланған және мобильді тұлға.

Бұл бейнені мазмұнмен толтыру барысында біз келесі жеке қасиеттер мен құзыреттер компоненттерін анықтадық.

Түлек құзыреттері

Тақырыптық-ақпараттық

Коммуникативтік қызмет

Құндылықтарға бағытталған

білім беру ақпараттарымен жұмыс істей білу; оны сыни тұрғыдан қабылдау;

оны виртуалдан вербалдыға және керісінше түрлендіру.

нақты міндеттерге қол жеткізу үшін шығармашылық пен ынтымақтастыққа қабілеттілік;

өзін-өзі басқару, әрекеттерді талдау және ұйымдастыру шеберлігі; ұтымды шешімдер қабылдау.

мәдениеттің нормаларын, құндылықтарын, дәстүрлерін білу;

жеке тұлғаның қажеттіліктеріне, мотивтеріне, эмоционалдық және құндылық бағдарларына негізделген дүниеге, өзіне, қоғамға деген қатынастар жүйесі.

Жеке тұлға таңдалған құзыреттіліктердің қалыптасу көрсеткіші келесі қасиеттер болып табылады

  • руханилық, гуманистік бағыт, төзімділік;
  • ұтқырлық, шешім қабылдаудағы тәуелсіздік, жауапкершілік, саналы түрде таңдау жасау қабілеті;
  • коммуникативті дағдылар, әлеуметтік белсенділік, ынтымақтастықты жасай алуы;
  • шығармашылық, креативтілік және сындарлы ойлау.

Мектеп түлегі – бұл:

  • елдің қоғамдық игілігі мен гүлденуі үшін өзінің қабілеттерін іске асыруға бағытталған патриот;
  • азаматтық белсенділігімен, бастамашылығымен және жауапкершілігімен ерекшеленетін жеке тұлға;
  • жеке сенімі мен өмірлік ұстанымына айналған адами құндылықтарға бағдарланған жоғары өзіндік сана-сезімімен сипатталатын жеке тұлға;
  • физикалық, рухани, адамгершілік және психологиялық денсаулығымен ерекшеленетін адам;
  • білімді өз бетінше игеруге қабілетті, үздіксіз білім алуды өмірлік қажеттілікке әдетке айналдырған, кең білімімен сипатталатын тұлға;

Мектеп түлегінің моделін кезең-кезеңмен қалыптастыруға білім беру мекемесінде әрбір оқу сатысының түлек бейнесінің құрамдас бөліктерін дамыту үшін жағдай жасау арқылы қол жеткізіледі.Текст
Виртуальная приемная